Turvallinen teatteri

Tässä dokumentissa käsitellään periaatteita, joita noudattamalla pyritään siihen, että kaikilla olisi hyvä olo tehdä teatteria, huonoja ja rikkovia kokemuksia ei syntyisi ja kaikki tietäisivät, miten vaikeiden tilanteiden sattuessa toimitaan. Päätarkoituksena on kaikkien ryhmäläisten hyvinvointi. 

Näiden asioiden käsittely saattaa joistakin tuntua itsestään selvältä tai turhalta. On kuitenkin tärkeää tiedostaa toimintamallit, joita kaikkien tulee noudattaa turvallisemman tilan takaamiseksi. 

Haluamme Raision Teatterissa luoda turvallisen paikan teatterin harrastajalle. Emme hyväksy minkäänlaista sukupuoleen, etniseen taustaan, vammaan, seksuaaliseen suutautumiseen, kehon ominaisuuksiin tai muulla tavalla henkilöön kohdistuvaa häirintää, syrjintää tai väkivaltaa. Teatterin projekteihin osallistuvan on sitouduttava noudattamaan näitä samoja arvoja ja tätä ohjeistusta, joiden laiminlyönti oikeuttaa tarvittaessa henkilön poistamisen projektista.

Turvallisempi tila

Ole avoin. Kohtaa uudet aiheet ennakkoluulottomasti. Ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. Tunnista omat etuoikeutesi ja valta-asemasi ja toimi ne tiedostaen.

Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Tutustu myös omiin rajoihisi ja pyydä tarvittaessa
tilaa myös itsellesi. Älä pilkkaa, ivaa, halvenna tai nolaa ketään. Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja
stereotypioiden ylläpitämisestä. 

Kunnioita jokaisen itsemääräämisoikeutta äläkä tee oletuksia ulkonäköön perustuen. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, sosioekonomisesta taustasta tai terveydestä. 

Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja muista antaa puheenvuoro. Kunnioita toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti. 

Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista toimintaa, älä jää sivustakatsojaksi. Jos olet eri mieltä jonkun kanssa, koeta ilmaista se rakentavalla ja rauhanomaisella tavalla. Keskity asiaan, älä henkilöön. Myös ohjaaja tai muu projektiin osallistuva voi toimia vahingollisesti, älä epäröi puuttua tilanteeseen. Tarvittaessa pyydä tukea muilta ihmisiltä.

Erehtyminen ja kysyminen on sallittua. On hyvä kertoa, jos et tiedä tai tunne jotain asiaa. Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita. Jos kuulet loukanneesi muita, älä vähättele, vaikka toimintasi olisi ollut tahatonta.

Turvallisempi toiminta

Näyttelijä ei ole hänen esittämänsä hahmo, joten älä oleta esim. näyttelijän sukupuolta hahmon sukupuolen mukaan. Älä myöskään yhdistä näyttelijään esim. hahmon tekoja, ammattia tai tee niistä pilkkaa.

Älä ohjaa muita näyttelijöitä. Älä kerro mielipiteitä muiden hahmoista tai näyttelijäntyöstä. Jos sinulla on ehdotuksia toisen näyttelijän hahmosta, kerro se ohjaajalle, ja ohjaaja voi miettiä idean toteutusta. Muiden näyttelijöiden kannustaminen ja kehuminen on kuitenkin toivottua! 

Anna työskentelyrauha. Muiden harjoitellessa tai suunnitellessa kohtauksia älä kommentoi, vitsaile tai huutele väliin. 

Älä koske toiseen voimakkaasti ilman lupaa. Kohtauksiin tai harjoitteisiin liittyvät kosketukset harjoitellaan ja tehdään erikseen kaikkien rajoja kuunnellen.

Turvallisempi työryhmä

Tiedosta valta-asemasi. Yleensä suunnittelijoilla on enemmän valtaa muihin työryhmäläisiin nähden. Tiedosta siis oma vastuusi. Toimi esimerkkinä, puutu tilanteisiin ja osoita toiminnallasi, että turvallisemman tilan takaaminen kaikille on tärkeää. Erityisesti moni nuori teatterintekijä katsoo ylöspäin pidempään teatteria tehneitä, joten älä käytä valtaasi väärin näissä tilanteissa. Älä suosi tai syrji ketään.

Ohjaajat yleensä suosivat idearikasta ilmapiiriä, jossa dialogi taiteellisen työryhmän jäsenen ja ohjaajan välillä on olennaista ja tärkeää. Tässä yhteydessä vastaan tulee tilanteita, joissa taiteellisella suunnittelijalla on mielessään useita ideoita toteutettaviksi. Ota huomioon, että ohjaaja on kuitenkin se, joka päättää lopullisen valinnan. Varmista siis aina ohjaajalta, että ideasi on hänen valitsemansa linjan mukainen ennen kuin alat toteuttamaan omaa suunnitelmaasi, jotta et tee turhaa työtä. 

Ohjaaja ohjaa näyttelijöitä. Työryhmän jäsenenä sinunkin työhösi voi kuulua ohjeistaa näyttelijöitä omalla vastuualueellasi. Tiedosta kuitenkin, milloin annat omaan työhösi liittyviä ohjeita ja milloin yleisiä näyttelijäntyöhön liittyviä ohjeita. Ohjaajan ja sinun ohjeesi saattavat ristiriitaisuudellaan hämmentää näyttelijöitä. Joskus voi olla jopa syytä keskustella ohjaajan kanssa, missä kulkee töidenne välinen raja. 

Muista tekijöiden omat rajat. Jokaisella on oikeus määritellä ne itse. Mieti, miten voisit tukea omassa työssäsi muiden tekijöiden turvallisuuden tunnetta ja rajoja. Vaikka jokin tilanne tai asia on sinulle helppo, muista, että meillä kaikilla on oma historiamme ja taustamme, jotka vaikuttavat turvallisuuden tai turvattomuuden kokemukseen.

TEHDÄÄN YHDESSÄ TEATTERIA ILOLLA JA TUNTEEN PALOLLA!